ATAK Gönüllülük Bildirgesi

ATLI ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (ATAK) GÖNÜLLÜLÜK BİLDİRGESİ

Atlı Arama Kurtarma Derneği gönüllü üyesi olarak aşağıda yazılı olarak belirtilen kurallara ve sorumluluklara uyacağımı kabul ve beyan ederim.

GENEL SORUMLULUKLAR

1- Eğitim veya arama kurtarma operasyonlarında din, dil, ırk, cins, siyasi görüş ve sosyal statü ayrımı yapmayacağım.

2- Kendime ve yakınlarıma uygun görmediğim davranış, gıda ve materyali yardıma muhtaç olan kişi veya bir canlı ile paylaşmayacağım.

3- Tatbikat ya da bir arama kurtarma operasyonunda ekip liderinin verdiği komutlar doğrultusunda hareket edeceğim.

4 - Atlı Arama Kurtarma gönüllülük çalışmalarımı kişisel çıkarlarım ve nefsani duygularım için yapmayacağım.

5- Doğadaki yaşayan hiçbir canlıya kasıtlı olarak zarar vermeyeceğim.

6- Kıyafet ve arama kurtarma ekipmanlarımı eğitim operasyonlar haricinde kullanmayacağım.

7 - Arama kurtarma çalışmalarında şikayetlenmeyeceğim, başkalarının hakkında yorum ve eleştiri yapmayacağım, verilen görevleri aldığım eğitim çerçevesinde layığı ile yapacağım.

8 - Arama kurtarma çalışmaları sürecinde zihinsel yada fiziksel olarak kendimi iyi hissetmiyorsam ekip liderime yada en yakın takım arkadaşıma durumumu bildireceğim.

9- Herhangi bir tatbikat ya da arama kurtarma operasyonunda üzerimizde taşıdığımız bayrak ve flamamıza layık olacak şekilde, topluma örnek teşkil edecek hal ve hareketler içerisinde olacağım.

10- Kamp kurduğumuz doğal ortamdaki tüm canlıların birer misafiri olduğumuzu unutmadan ve onlara zarar vermeden kamp alanından ayrılacağım.

ATLARLA OLAN SORUMLULUKLAR

11- Atlı Arama Kurtarma atlarının kentsel ya da kırsal arama kurtarma çalışmalarında bakım, diyet ve sağlığı ile almış olduğum eğitim doğrultusunda ilgileneceğim.

12- Atlı Arama Kurtarma atlarının koşum takımlarının ata doğru uygulandığından emin olana kadar kontrol edeceğimi ve operasyon sürecinde kontrole devam edeceğim.

13- Herhangi bir tatbikat ya da arama kurtarma operasyonunda binici olarak hizmet ediyorsam mesai yaptığım atımın sağlığına aldığım eğitimler doğrultusunda dikkat edeceğim.

14- Çalışma sürecinde tahsis edilen atımı her ne sebep olursa olsun atlı rama kurtarma eğitimi almamış olan kişi ve kişilere teslim etmeyeceğim.

15- Arama Kurtarma Çalışmalarına at üstünde hizmet veriyorken fiziksel ya da zihinsel herhangi bir sıkıntı yaşamaya başlarsam hizmeti sonlandıracağım.

16- Atımın fiziksel bir rahatsızlığı durumunda bilgim dahilinde müdahale edeceğim ve yapabileceğinden fazlasını atımdan istemeyeceğim.

17- Arama Kurtarma gönüllüsü olarak bir canlıya yardım etmek isterken benimle beraber mesai yapan atımın canını tehlikeye atmayacağım.

18- Bana emanet edilen atımın diyetini ve almış olduğum eğitimler sonucu atlar hakkındaki genel ihtiyaç sorumluluklarımı unutmayacağım.

19- Kamp alanında ya da intikaller esnasında verilen molalarda kendimden önce atımın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayıp daha sonra kendi ihtiyaçlarıma döneceğim.

KAZAZEDE VE TOPLUM SORUMLULUKLARI

20- Arama Kurtarma esnasında fotoğraf ve video paylaşmayacağım.

21-Yardım ettiğim kişilerin hiçbir zaman özeline karışmayacağım varsa öğrendiğim bir şey harici kişilerle bu bilgileri paylaşmayacağım.

22- Afet alanında dramatik konuşmalar ve eylemlerde bulunmayacağım.

23 - Olay yerindeki mağdur olmuş insanlara bilgim olmadan psikolojik destek olmak adına söylemlerde bulunmayacağım. Konuşmaktan ziyade onları dinleyeceğim.

24- Olay yerindeki kazazedelere ilk yardım uygulamalarında kendimi kötü hissediyorsam ekip arkadaşlarımdan destek alacağım

25 - Arama Kurtarma alanında alkol, sigara vs. gibi toplum geneline kötü örnek teşkil edebilecek tüketim malzemeleri kullanmayacağım. Gereksiz şekilde yüksek sesle konuşmayacağım. Kıyafetlerimin nizami şekilde olmasına ve koruyucu aparatlarımın uygun şekilde takılı olmasına dikkat edeceğim.

26 - Olay yerinde müdahale ettiğim kazazedenin şahsi bilgilerini talep etmeyeceğim.

27 - Kurtarılan kişilere destek olabilmek adına verilebilecek her ne varsa kişinin onurunu kırmayacak şekilde sunacağım.

28- Hiçbir kazazedeye yaşadıklarını sormayacağım, anlatmak isterse yorumsuz bir şekilde sözünü kesmeden dinleyip yanında olduğumu hissettireceğim. Ah vah tüh keşke olamasaydı bu da geçecek şeklinde söylemlerde bulunmayacağım.

29 - Hiçbir tatbikat yada arama kurtarma operasyonunda yanımda silah ve silah niteliği taşıyan nesne taşımayacağım.

BİLDİRGEYİ İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI KULLANINIZ

İndirilebilir İçerik
ATAK Gönüllülük Bildirgesi