Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı :"ATLI ARAMA KURTARMA Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek; Yurt içi veya yurt dışında, doğal afetlerde, trafik ve doğa kazalarında, büyük yangınlarda ve diğer arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda, atlarla birlikte en etkin arama ve kurtarma çalışması yaparak kişilere en kısa sürede ulaşmak için düzenlemeler hazırlamak, alınan ihbar/alarm ile arama-kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı üyeleri tespit ederek yetiştirmek, ekibin en kısa zamanda toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlamak, gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyelerin dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, eğitim kurumları ile şahıslara ilkyardım, at binme, arama-kurtarma, alternatif sporlar, kriz yönetimi ve diğer konularda eğitim ve seminerler vermek, aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak olan yurt içinde ve yasal koşulların yerine getirildiği durumda yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiliklerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN TAMAMINI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ.

İndirilebilir İçerik
Tüzük